Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"constructive dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konstruktywna dialog
  1. constructive przymiotnik + dialogue rzeczownik
    Silna kolokacja

    Far better, whatever our views on events of recent days, that we can come to a constructive dialogue.