"monk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

monk rzeczownik

rzeczownik + monk
Kolokacji: 19
Meredith Monk • Art Monk • Mr. Monk • novice monk • warrior monk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) Mr., Ms
Kolokacji: 2
1. Mr. Monk = Mr. Mnich Mr. Monk
2. Ms. Monk = Ms. Mnich Ms. Monk
(3) novice, Zen, Jain, Buddhist
Kolokacji: 4
(4) warrior, Robert
Kolokacji: 2
(5) Debra, Sophie, Ian
Kolokacji: 3
monk + rzeczownik
Kolokacji: 6
monk seal • Sue Monk Kidd • monk parakeet • Monk Eastman • Monk Institute • ...
monk + czasownik
Kolokacji: 106
monk says • monk lives • monk comes • monk makes • monk uses • ...
czasownik + monk
Kolokacji: 11
monk named • give to the monks • monk called • include monks • ordain as a monk • ...
przymiotnik + monk
Kolokacji: 64
young monk • Cistercian monk • Franciscan monk • Irish monk • Benedictine monk • ...
przyimek + monk
Kolokacji: 10
by monks • of monks • with monks • for monks • to the monks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.