"monk knows" — Słownik kolokacji angielskich

monk knows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mnich wie
  1. monk rzeczownik + know czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The monk knew then what he would do if the order came.

    Podobne kolokacje: