"Monk lives" — Słownik kolokacji angielskich

Monk lives kolokacja
Popularniejsza odmiana: monk lives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Życia mnicha
  1. monk rzeczownik + live czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were some 300 monks living here from at least the beginning of the 19th century until 1959.

    Podobne kolokacje: