"monk residing" — Słownik kolokacji angielskich

monk residing kolokacja
Popularniejsza odmiana: monk resides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanie mnicha
  1. monk rzeczownik + reside czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The decision to choose monks residing locally was not left to chance.

    Podobne kolokacje: