ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"monk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

monk rzeczownik

rzeczownik + monk
Kolokacji: 19
Meredith Monk • Art Monk • Mr. Monk • novice monk • warrior monk • ...
monk + rzeczownik
Kolokacji: 6
monk seal • Sue Monk Kidd • monk parakeet • Monk Eastman • Monk Institute • ...
monk + czasownik
Kolokacji: 106
monk says • monk lives • monk comes • monk makes • monk uses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) live, know, reside
Kolokacji: 3
(7) found, open
Kolokacji: 2
(9) return, reply
Kolokacji: 2
1. monk finds = mnich znajduje monk finds
2. monk follows = mnich następuje monk follows
3. monk sees = mnich widzi monk sees
4. monk discovers = mnich odkrywa monk discovers
5. monk gathers = marszczenia mnicha monk gathers
6. monk learns = mnich uczy się monk learns
7. Monk meets = Mnich spotyka Monk meets
8. monk watches = mnich patrzy monk watches
9. monk stares = spojrzenia mnicha monk stares
10. monk observes = mnich zauważa monk observes
11. monk translates = mnich tłumaczy monk translates
(13) ask, pray, claim
Kolokacji: 3
(14) study, meditate, believe
Kolokacji: 3
czasownik + monk
Kolokacji: 11
monk named • give to the monks • monk called • include monks • ordain as a monk • ...
przymiotnik + monk
Kolokacji: 64
young monk • Cistercian monk • Franciscan monk • Irish monk • Benedictine monk • ...
przyimek + monk
Kolokacji: 10
by monks • of monks • with monks • for monks • to the monks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.