"Franciscan monk" — Słownik kolokacji angielskich

Franciscan monk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Franciszkanin mnich
  1. Franciscan przymiotnik + monk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Franciscan monks built their monastery church around 1480 in a late Gothic style.

    Podobne kolokacje: