"young monk" — Słownik kolokacji angielskich

young monk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody mnich
  1. young przymiotnik + monk rzeczownik
    Silna kolokacja

    The younger monks followed the group, not so far behind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo