"Cistercian monk" — Słownik kolokacji angielskich

Cistercian monk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cysters
  1. Cistercian przymiotnik + monk rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Cistercian monks were buried directly in the ground (without a coffin) and face down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo