"Benedictine monk" — Słownik kolokacji angielskich

Benedictine monk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Benedyktyn
  1. benedictine przymiotnik + monk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He became a Benedictine monk at 22 and was ordained a priest two years later.

    Podobne kolokacje: