KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
  • I gave him the name of the investment firm you used.
  • He also became the president of a small investment firm.
  • She is in the process of starting an investment firm.
  • In the early 1990s, the company was sold to an investment firm.
  • At the same time, the investment firms will have to keep spending.
  • He now had his own investment firm and lived in Boston.
  • The investment firm still wants the executives to give back that money.
  • Still, the two did not work for a big investment firm until late in their careers.
  • In 1999, the company was purchased by a private investment firm.
  • But today, other investment firms seem to be moving in the same direction.
4. investment company = firma inwestycyjna, spółka inwestycyjna investment company
8. investment officer = urzędnik inwestycyjny investment officer
10. investment opportunity = możliwość inwestycyjna investment opportunity
11. investment strategist = strateg inwestycyjny investment strategist
14. investment portfolio = portfolio inwestycyjne investment portfolio
15. investment income = dochód z inwestycji kapitałowych investment income
16. investment vehicle = instrument inwestycyjny, instrument inwestowania investment vehicle
17. investment capital = kapitał inwestycyjny investment capital
18. investment account = konto inwestycyjne investment account
21. investment house = dom inwestycyjny investment house
23. investment grade = poziom inwestycyjny, klasa inwestycyjna investment grade
24. investment community = społeczność inwestycyjna investment community
25. investment banking firm = firma bankowa inwestycyjna investment banking firm
26. estate investment trust = majątek fundusz inwestycyjny estate investment trust
27. investment advice = rada inwestycyjna investment advice
28. investment analyst = analityk inwestycji na rynku pieniężnym, analityk inwestycyjny investment analyst
29. investment partnership = partnerstwo inwestycyjne investment partnership
30. Investment Company Institute = Spółka inwestycyjna Instytut Investment Company Institute
31. investment plan = plan inwestycyjny investment plan
32. investment project = projekt inwestycyjny investment project
34. investment arm = ramię inwestycyjne investment arm
35. investment climate = klimat inwestycyjny investment climate
36. investment return = powrót inwestycyjny investment return
37. investment product = produkt inwestycyjny investment product
38. investment policy = polityka inwestycyjna investment policy
39. investment professional = profesjonalista inwestycyjny investment professional
41. investment property = własność inwestycyjna investment property
42. investment purpose = cel inwestycyjny investment purpose
43. investment business = biznes inwestycyjny investment business
44. investment banking business = bankowość inwestycyjna biznes investment banking business
45. investment scheme = plan inwestycyjny investment scheme
47. investment option = opcja inwestycyjna investment option
48. investment concern = troska inwestycyjna investment concern
49. investment broker = broker inwestycyjny investment broker
51. investment pool = basen kąpielowy inwestycyjny investment pool
52. investment gain = zysk inwestycyjny investment gain
53. investment management firm = firma zarządzania papierami wartościowymi investment management firm
54. investment loss = strata inwestycyjna investment loss
55. investment counselor = doradca inwestycyjny investment counselor
56. investment activity = działalność inwestycyjna investment activity
57. investment risk = ryzyko inwestowania, ryzyko inwestycyjne investment risk
58. investment partner = partner inwestycyjny investment partner
59. investment newsletter = biuletyn inwestycyjny investment newsletter
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.