"investment decision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decyzja inwestycyjna
  1. investment rzeczownik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The final investment decision was made at the end of 2010.

powered by  eTutor logo