BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
4. investment company = firma inwestycyjna, spółka inwestycyjna investment company
8. investment officer = urzędnik inwestycyjny investment officer
10. investment opportunity = możliwość inwestycyjna investment opportunity
11. investment strategist = strateg inwestycyjny investment strategist
  • The final investment decision was made at the end of 2010.
  • As of March 2012, the investment decision is not made.
  • However the investment decision to go ahead with this was not made.
  • A final investment decision is not due until at least the end of 2007.
  • The final investment decision is to be taken in 2013 and construction to start not before 2014.
  • All investment decisions will be made in line with Government best practice.
  • Yet investment decisions are made by others, the study said.
  • Isn't it better for people to be in control of their own investment decisions than not?
  • But that did not mean making her own investment decisions.
  • "People have told us that a single page would not provide them with enough information to make an investment decision," he said.
14. investment portfolio = portfel inwestycyjny, portfolio inwestycyjne investment portfolio
15. investment income = dochód z inwestycji kapitałowych investment income
16. investment vehicle = instrument inwestycyjny, instrument inwestowania investment vehicle
17. investment capital = kapitał inwestycyjny investment capital
18. investment account = konto inwestycyjne investment account
21. investment house = dom inwestycyjny investment house
23. investment grade = poziom inwestycyjny, klasa inwestycyjna investment grade
24. investment community = społeczność inwestycyjna investment community
25. investment banking firm = firma bankowa inwestycyjna investment banking firm
26. estate investment trust = majątek fundusz inwestycyjny estate investment trust
27. investment advice = rada inwestycyjna investment advice
28. investment analyst = analityk inwestycji na rynku pieniężnym, analityk inwestycyjny investment analyst
29. investment partnership = partnerstwo inwestycyjne investment partnership
30. Investment Company Institute = Spółka inwestycyjna Instytut Investment Company Institute
31. investment plan = plan inwestycyjny investment plan
32. investment project = projekt inwestycyjny investment project
34. investment arm = ramię inwestycyjne investment arm
35. investment climate = klimat inwestycyjny investment climate
36. investment return = powrót inwestycyjny investment return
37. investment product = produkt inwestycyjny investment product
38. investment policy = polityka inwestycyjna investment policy
39. investment professional = profesjonalista inwestycyjny investment professional
41. investment property = własność inwestycyjna investment property
42. investment purpose = cel inwestycyjny investment purpose
43. investment business = biznes inwestycyjny investment business
44. investment banking business = bankowość inwestycyjna biznes investment banking business
45. investment scheme = plan inwestycyjny investment scheme
47. investment option = opcja inwestycyjna investment option
48. investment concern = troska inwestycyjna investment concern
49. investment broker = broker inwestycyjny investment broker
51. investment pool = basen kąpielowy inwestycyjny investment pool
52. investment gain = zysk inwestycyjny investment gain
53. investment management firm = firma zarządzania papierami wartościowymi investment management firm
54. investment loss = strata inwestycyjna investment loss
55. investment counselor = doradca inwestycyjny investment counselor
56. investment activity = działalność inwestycyjna investment activity
57. investment risk = ryzyko inwestowania, ryzyko inwestycyjne investment risk
58. investment partner = partner inwestycyjny investment partner
59. investment newsletter = biuletyn inwestycyjny investment newsletter
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.