BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) ass, body, company
Kolokacji: 3
(3) load, supply, ton
Kolokacji: 3
(4) water, hay, food, fish
Kolokacji: 4
(5) cargo, freight, good, line
Kolokacji: 4
(7) equipment, net
Kolokacji: 2
1. haul logs = polana łupu haul logs
2. haul timber = łup drewno haul timber
3. haul wood = łup drzewo haul wood
  • "What I want to know is, is this the limit of it, or has he got another family up there where he's hauling wood?"
  • Around 1869, a half-mile long switch was built to haul wood to a train refueling station.
  • On my return trip, I hauled wood for the hearth and water for the pitchers.
  • Then I hauled water and wood for our chambers.
  • Wagons pulled by teams of horses hauled wood over the road.
  • Every child pitched in, whether hauling wood or gardening.
  • Far better to haul heavy wood than to suffer the ravages of the lancer!
  • Just be glad that you're not hauling wood for the mills.
  • Why was he hauling wood in the summer?
  • It seems so stupid to be hauling wood and powdered rock!
4. haul lumber = rupiecie łupu haul lumber
5. haul trees = drzewa łupu haul trees
(11) trash, garbage, waste, debris
Kolokacji: 4
(12) service, people, grocery, flag
Kolokacji: 4
(13) thing, chair, furniture
Kolokacji: 3
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.