"haul timber" — Słownik kolokacji angielskich

haul timber kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup drewno
  1. haul czasownik + timber rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was originally a mule drag used to haul timber to the creek.

    Podobne kolokacje: