"haul logs" — Słownik kolokacji angielskich

haul logs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polana łupu
  1. haul czasownik + log rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In one place, a team of men and women hauled logs onto a makeshift trolley to sell for fuel.

    Podobne kolokacje: