"haul trees" — Słownik kolokacji angielskich

haul trees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzewa łupu
  1. haul czasownik + tree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He hauled perennials, shrubs and trees from the prairie into the city, and with an immigrant's audacity, he called his creation "an American garden."

    Podobne kolokacje: