"haul wood" — Słownik kolokacji angielskich

haul wood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup drzewo
  1. haul czasownik + wood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "What I want to know is, is this the limit of it, or has he got another family up there where he's hauling wood?"

    Podobne kolokacje: