"haul lumber" — Słownik kolokacji angielskich

haul lumber kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rupiecie łupu
  1. haul czasownik + lumber rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Glen Wood cut timber and hauled lumber to local sawmills.

    Podobne kolokacje: