"government" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

government rzeczownik

rzeczownik + government
Kolokacji: 229
U.S. government • coalition government • UK government • unity government • Sandinista Government • caretaker government • ...
government + rzeczownik
Kolokacji: 520
government official • government agency • government policy • government spending • government employee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. government post = stanowisko w rządzie government post
8. Government Printing Office = drukarnia rządowa (w USA) Government Printing Office
9. government sector = sektor rządowy government sector
10. NEW JERSEY GOVERNMENT OFFICE = NEW JERSEY URZĄD PAŃSTWOWY NEW JERSEY GOVERNMENT OFFICE
11. NEW YORK GOVERNMENT OFFICE = NOWY JORK URZĄD PAŃSTWOWY NEW YORK GOVERNMENT OFFICE
12. government personnel = personel rządowy government personnel
15. government army = wojsko rządowe government army
17. government bureau = biuro rządowe government bureau
18. CONNECTICUT GOVERNMENT OFFICE = CONNECTICUT URZĄD PAŃSTWOWY CONNECTICUT GOVERNMENT OFFICE
19. government rebel force = siła rządowa zbuntowana government rebel force
20. government militia = milicja rządowa government militia
22. state local government agency = agencja samorządu lokalnego państwowa state local government agency
23. county government position = pozycja hrabstwa rządowa county government position
24. government raid = wypad rządowy government raid
25. government arsenal = arsenał rządowy government arsenal
26. government organ = organ rządowy government organ
27. government outpost = placówka rządowa government outpost
(20) revenue, tax
Kolokacji: 2
(24) affair, function, Show
Kolokacji: 3
(28) debt, loan, deficit
Kolokacji: 3
(33) report, study, survey
Kolokacji: 3
(36) property, money, standard
Kolokacji: 3
(42) district, Lahore, jurisdiction
Kolokacji: 3
(43) initiative, trader, enterprise
Kolokacji: 3
(44) election, priority
Kolokacji: 2
(45) Railway, communique
Kolokacji: 3
(48) response, reaction
Kolokacji: 2
(49) financing, finance, investment
Kolokacji: 3
(51) restriction, cutback, boundary
Kolokacji: 3
(52) whip, backbencher
Kolokacji: 2
(55) pressure, Press, coercion
Kolokacji: 3
(58) expert, analyst, Ombudsman
Kolokacji: 3
(60) newspaper, Gazette, paper
Kolokacji: 3
(62) guarantee, loyalist, voucher
Kolokacji: 3
(63) laboratory, Bookstore, lab
Kolokacji: 3
(65) bailout, coverup
Kolokacji: 2
(69) secrecy, cover-up
Kolokacji: 2
(70) accountability, indifference
Kolokacji: 2
(71) Talk, scandal
Kolokacji: 2
(74) cut, surplus, abuse, thug
Kolokacji: 5
(76) target, apparatus
Kolokacji: 2
(77) watchdog, minder
Kolokacji: 2
(78) efficiency, inefficiency
Kolokacji: 2
(79) reshuffle, auction
Kolokacji: 2
(81) complex, compound
Kolokacji: 2
(82) directive, pronouncement
Kolokacji: 2
(83) chart, plot
Kolokacji: 2
(84) failure, neglect
Kolokacji: 2
(85) reimbursement, compensation
Kolokacji: 2
(86) doctor, assassin
Kolokacji: 2
(87) Secretary, receipt
Kolokacji: 2
(88) complicity, health
Kolokacji: 2
(89) forecast, forecaster
Kolokacji: 2
government + czasownik
Kolokacji: 695
government announces • government imposes • government bans • government subsidizes • government undertakes • ...
czasownik + government
Kolokacji: 181
government appointed • government headed • government led • include government • make government • win a majority government • ...
przymiotnik + government
Kolokacji: 463
federal government • local government • British government • central government • French government • Chinese government • ...
przyimek + government
Kolokacji: 37
of government • among governments • toward government • including government • in government • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.