"government" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

government rzeczownik

rzeczownik + government
Kolokacji: 229
U.S. government • coalition government • UK government • unity government • Sandinista Government • caretaker government • ...
government + rzeczownik
Kolokacji: 520
government official • government agency • government policy • government spending • government employee • ...
government + czasownik
Kolokacji: 695
government announces • government imposes • government bans • government subsidizes • government undertakes • ...
czasownik + government
Kolokacji: 181
government appointed • government headed • government led • include government • make government • win a majority government • ...
przymiotnik + government
Kolokacji: 463
federal government • local government • British government • central government • French government • Chinese government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) federal, Unionist
Kolokacji: 2
(3) British, Scottish, English
Kolokacji: 3
(4) central, constitutional, key
Kolokacji: 3
(6) Chinese, Irish, Taiwanese
Kolokacji: 3
(14) Australian, Tasmanian
Kolokacji: 2
(15) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(19) Polish, Prussian
Kolokacji: 2
(29) Syrian, pro-Syrian
Kolokacji: 2
(33) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(34) corrupt, secular, profligate
Kolokacji: 3
(38) foreign, established
Kolokacji: 2
(39) Indian, Azerbaijani, Mongolian
Kolokacji: 3
(40) Western, pro-western, Eastern
Kolokacji: 3
(41) Italian, Roman
Kolokacji: 2
(44) Conservative, moderate
Kolokacji: 2
(47) Liberal, free
Kolokacji: 2
(54) weak, repressive, human
Kolokacji: 3
(55) Ethiopian, Eritrean
Kolokacji: 2
(56) Serbian, Yugoslav, Yugoslavian
Kolokacji: 3
(58) right-wing, fascist, Tory
Kolokacji: 3
(61) entire, whole
Kolokacji: 2
(63) power-sharing, benevolent
Kolokacji: 2
(64) secret, invisible
Kolokacji: 2
(67) sole, only, inclusive
Kolokacji: 3
(69) broad-based, Soviet-supported
Kolokacji: 2
(72) hard-line, credible, strict
Kolokacji: 3
(73) Rhodesian, Zimbabwean
Kolokacji: 2
(74) rival, post-coup
Kolokacji: 2
(78) unified, consolidated, unitary
Kolokacji: 3
(81) better, best, Comparative
Kolokacji: 3
(83) devolved, paternalistic
Kolokacji: 2
(84) transparent, lean
Kolokacji: 2
(87) Nepalese, Nepali
Kolokacji: 2
(89) theocratic, oligarchic
Kolokacji: 2
(90) council-manager, post-Hussein
Kolokacji: 2
(91) certain, particular
Kolokacji: 2
(94) high, top
Kolokacji: 2
przyimek + government
Kolokacji: 37
of government • among governments • toward government • including government • in government • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.