ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"government" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

government rzeczownik

rzeczownik + government
Kolokacji: 229
U.S. government • coalition government • UK government • unity government • Sandinista Government • caretaker government • ...
government + rzeczownik
Kolokacji: 520
government official • government agency • government policy • government spending • government employee • ...
government + czasownik
Kolokacji: 695
government announces • government imposes • government bans • government subsidizes • government undertakes • ...
czasownik + government
Kolokacji: 181
government appointed • government headed • government led • include government • make government • win a majority government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
5. make government = marki rząd make government
8. bring government = zabierz rząd bring government
9. enter government = wejdź do rządu enter government
10. government based = rząd oparł government based
12. restore government = przywróć rząd restore government
17. sue the government = pozywać rząd sue the government
28. government is expected = rząd jest spodziewać się government is expected
29. blame the government = obarcz winą rząd blame the government
35. government is defeated = rządzenie jest pokonane government is defeated
49. work in government = praca w rządzie work in government
50. use government = wykorzystanie rząd use government
56. thank Government = podziękuj Rządowi thank Government
58. order the government = zaleć rządzenie order the government
59. prompt the government = doprowadź do rządzenia prompt the government
60. government is prepared = rząd jest przygotowany government is prepared
65. government is replaced = rząd jest zastąpiony government is replaced
66. put the government = włóż rządzenie put the government
72. cede to the government = ustąp przed rządem cede to the government
przymiotnik + government
Kolokacji: 463
federal government • local government • British government • central government • French government • Chinese government • ...
przyimek + government
Kolokacji: 37
of government • among governments • toward government • including government • in government • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.