"government imposes" — Słownik kolokacji angielskich

government imposes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd nakłada
  1. government rzeczownik + impose czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, in practice the government does not impose this fine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo