"Government position" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: government position
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pozycja rządowa
  1. government rzeczownik + position rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is the first person to hold such a government position while being a citizen of a different country.

powered by  eTutor logo