ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"government headed" — Słownik kolokacji angielskich

government headed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd poprowadził
  1. head czasownik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government, headed by the prime minister, has a 4-year term.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo