"government appointed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd wyznaczył
  1. appoint czasownik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The members of the government appointed committee were also included in it.

podobne do "government appointed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "government appointed" po angielsku

inne