ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"government led" — Słownik kolokacji angielskich

government led kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd zaprowadził
  1. lead czasownik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A ministry is a department of a government, led by a political minister.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo