"government" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

government rzeczownik

rzeczownik + government
Kolokacji: 229
U.S. government • coalition government • UK government • unity government • Sandinista Government • caretaker government • ...
government + rzeczownik
Kolokacji: 520
government official • government agency • government policy • government spending • government employee • ...
government + czasownik
Kolokacji: 695
government announces • government imposes • government bans • government subsidizes • government undertakes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
(2) impose, levy, tax, assess
Kolokacji: 4
(10) issue, emerge
Kolokacji: 2
(18) fail, neglect, default
Kolokacji: 3
(19) deny, withhold, disavow
Kolokacji: 3
(26) operate, run, function, double
Kolokacji: 4
(31) establish, base
Kolokacji: 2
(41) guarantee, secure, stipulate
Kolokacji: 3
(49) report, complain
Kolokacji: 2
(51) hope, want, wish, like
Kolokacji: 4
(61) publish, save, print, write
Kolokacji: 4
(71) realize, understand, perceive
Kolokacji: 3
(72) fear, worry
Kolokacji: 2
(78) sue, fine
Kolokacji: 2
(79) focus, listen, heed
Kolokacji: 3
(82) kill, vote, defeat
Kolokacji: 3
(84) survive, exist, last
Kolokacji: 3
(85) dissolve, disband
Kolokacji: 2
(86) monitor, oversee, supervise
Kolokacji: 3
(87) submit, accede, bow, acquiesce
Kolokacji: 4
(88) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
(91) deploy, redistribute
Kolokacji: 2
(93) expropriate, divest
Kolokacji: 2
(97) revise, reorganize
Kolokacji: 2
(99) could, should
Kolokacji: 2
(100) repatriate, inject
Kolokacji: 2
czasownik + government
Kolokacji: 181
government appointed • government headed • government led • include government • make government • win a majority government • ...
przymiotnik + government
Kolokacji: 463
federal government • local government • British government • central government • French government • Chinese government • ...
przyimek + government
Kolokacji: 37
of government • among governments • toward government • including government • in government • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.