"government announces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd ogłasza
  1. government rzeczownik + announce czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It will be closed through the year, the government announced.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo