"government bans" — Słownik kolokacji angielskich

government bans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd delegalizuje
  1. government rzeczownik + ban czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Chinese government banned him from any research in future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo