"government" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

government rzeczownik

rzeczownik + government
Kolokacji: 229
U.S. government • coalition government • UK government • unity government • Sandinista Government • caretaker government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 70
1. U.S. government = rząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej U.S. government
8. Local Government = Samorząd lokalny Local Government
9. Thatcher government = Rzemieślnik kryjący domy strzechą rząd Thatcher government
17. student government = samorząd studencki, rada studencka student government
22. majority government = rząd większościowy, rząd większości majority government
23. town government = miasto rząd town government
45. church government = zarząd kościelny church government
48. member government = rząd członkowski member government
54. Party government = Towarzyskie rządzenie Party government
55. Government of West Bengal = Rząd Bengalu Zachodniego Government of West Bengal
58. island government = rząd wyspiarski island government
65. South government = Południe rząd South government
70. host government = rząd żywiący host government
government + rzeczownik
Kolokacji: 520
government official • government agency • government policy • government spending • government employee • ...
government + czasownik
Kolokacji: 695
government announces • government imposes • government bans • government subsidizes • government undertakes • ...
czasownik + government
Kolokacji: 181
government appointed • government headed • government led • include government • make government • win a majority government • ...
przymiotnik + government
Kolokacji: 463
federal government • local government • British government • central government • French government • Chinese government • ...
przyimek + government
Kolokacji: 37
of government • among governments • toward government • including government • in government • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.