"government agent" — Słownik kolokacji angielskich

government agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agent rządowy
  1. government rzeczownik + agent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On 8 May, he was taken from his home by government agents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo