"government regulator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regulator rządowy
  1. government rzeczownik + regulator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No industry police or government regulators could have asked for more.

powered by  eTutor logo