"Government agent" — Słownik kolokacji angielskich

Government agent kolokacja
Popularniejsza odmiana: government agent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Agent rządowy
  1. government rzeczownik + agent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On 8 May, he was taken from his home by government agents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo