"finally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finally przysłówek

czasownik + finally
Kolokacji: 665
finally get • finally find • finally decide • finally reach • finally arrive • finally settle • finally agree • finally released • finally break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. finally come = w końcu przyjdź finally come
3. finally find = w końcu znajdź finally find
6. finally arrive = w końcu przybądź finally arrive
7. finally settle = w końcu uspokój się finally settle
8. finally agree = w końcu zgódź się finally agree
11. finally manage = w końcu zarządzaj finally manage
13. finally end = w końcu koniec finally end
14. finally win = w końcu wygraj finally win
16. finally stop = w końcu zatrzymaj się finally stop
17. finally meet = w końcu spotkaj finally meet
18. finally open = w końcu otwarty finally open
19. finally accept = w końcu zaakceptuj finally accept
20. finally fall = w końcu spadnij finally fall
21. finally admit = w końcu przyznaj się/przyznawać się finally admit
22. finally succeed = w końcu osiągnij cel finally succeed
24. finally emerge = w końcu pojaw się finally emerge
26. finally retire = w końcu przejdź na emeryturę finally retire
31. finally pull = w końcu pociągnij finally pull
32. finally approved = w końcu zatwierdzić finally approved
36. finally begin = w końcu zacznij finally begin
40. finally turn = w końcu obróć się finally turn
42. finally bring = w końcu przynieś finally bring
45. finally learn = w końcu naucz się finally learn
48. finally gain = w końcu zyskaj finally gain
52. finally leave = w końcu wyjdź finally leave
53. finally move = w końcu rusz się finally move
54. finally ask = w końcu zapytaj finally ask
57. finally appear = w końcu pojaw się finally appear
59. finally hit = w końcu uderz finally hit
61. finally make = w końcu zrób finally make
64. finally die = w końcu umrzyj finally die
65. finally sell = w końcu sprzedaj finally sell
67. finally join = w końcu dołącz finally join
68. finally become = w końcu stój się finally become
70. finally show = w końcu pokaż finally show
72. finally drop = w końcu upuść finally drop
73. finally go = w końcu pójdź finally go
74. finally put = w końcu połóż finally put
75. finally tell = w końcu powiedz finally tell
76. finally lose = w końcu przegraj finally lose
77. finally lead = w końcu zaprowadź finally lead
78. finally feel = w końcu poczuj finally feel
80. finally look = w końcu popatrz finally look
81. finally seem = w końcu wydawaj się finally seem
82. finally run = w końcu pobiec finally run
84. finally happen = w końcu zdarz się finally happen
85. finally see = w końcu zobacz finally see
86. finally let = w końcu pozwól finally let
87. finally call = w końcu zadzwoń finally call
88. say finally = powiedz w końcu say finally
  • "It finally convinced a lot of guys on the team."
  • Jennifer finally convinced him to at least try to give their relationship a chance.
  • It was Sam who finally convinced him that the dog had to learn to get around on its own.
  • Mark and Marty finally convince their father to let them go.
  • With a great deal of effort, he finally convinces them they are on the same side.
  • I asked, "When did you finally convince yourself that she isn't another person?"
  • After wasting the better part of the morning, he'd finally convinced them.
  • Erik put him on the phone to finally convince his father.
  • They finally convinced him that it was necessary to have the accused in court.
  • I finally convinced him that the less said the better.
93. finally send = w końcu wyślij finally send
95. finally hear = w końcu słysz finally hear
96. finally granted = w końcu przyznać finally granted
97. finally set = w końcu umieść finally set
100. finally land = w końcu ziemia finally land
finally + przymiotnik
Kolokacji: 9
finally able • finally ready • finally free • finally successful • finally convinced • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.