"finally pulled" — Słownik kolokacji angielskich

finally pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu pociągnąć
  1. pull czasownik + finally przysłówek
    Luźna kolokacja

    I finally pulled myself together enough to talk to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo