"finally pull" — Słownik kolokacji angielskich

finally pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu pociągnij
  1. pull czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I finally pulled myself together enough to talk to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo