"finally surrender" — Słownik kolokacji angielskich

finally surrender kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu poddaj się
  1. surrender czasownik + finally przysłówek
    Silna kolokacja

    The fort finally surrendered at 1100 hours on the 22nd.

powered by  eTutor logo