"later surrender" — Słownik kolokacji angielskich

later surrender kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później poddaj się
  1. surrender czasownik + later przysłówek
    Silna kolokacja

    He then later surrenders himself to the police, but is killed.

powered by  eTutor logo