KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"finally convince" — Słownik kolokacji angielskich

finally convince kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu przekonaj
  1. convince czasownik + finally przysłówek
    Silna kolokacja

    "It finally convinced a lot of guys on the team."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo