"eventually convince" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie przekonaj
  1. convince czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    However, he was eventually convinced by his friends and teachers to go.

powered by  eTutor logo