"fantastic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fantastic przymiotnik

fantastic + rzeczownik
Kolokacji: 120
FANTASTIC resource • fantastic job • fantastic story • Fantastic price • fantastic program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. FANTASTIC resource = Fantastyczny zasób FANTASTIC resource
2. fantastic job = fantastyczna praca fantastic job
3. fantastic story = fantastyczna historia fantastic story
6. fantastic view = fantastyczny widok fantastic view
7. fantastic thing = fantastyczna rzecz fantastic thing
8. fantastic tale = fantastyczna opowieść fantastic tale
9. Fantastic Voyage = Fantastyczna Podróż Morska Fantastic Voyage
10. fantastic opportunity = fantastyczna okazja fantastic opportunity
11. fantastic place = fantastyczne miejsce fantastic place
12. fantastic shape = fantastyczny kształt fantastic shape
czasownik + fantastic
Kolokacji: 3
look fantastic • sound fantastic • feel fantastic
przysłówek + fantastic
Kolokacji: 6
most fantastic • absolutely fantastic • utterly fantastic • truly fantastic • pretty fantastic • ...
fantastic + przyimek
Kolokacji: 3
fantastic in • fantastic for • fantastic with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.