"FANTASTIC resource" — Słownik kolokacji angielskich

FANTASTIC resource kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fantastyczny zasób
  1. fantastic przymiotnik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This site is a FANTASTIC resource for small businesses and is even more needed now that times are hard.

    Podobne kolokacje: