"fantastic voyage" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic voyage kolokacja
Popularniejsza odmiana: Fantastic Voyage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczna podróż morska
  1. fantastic przymiotnik + voyage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fantastic voyage, with room for 40 people, is six minutes long.

    Podobne kolokacje: