"fantastic view" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic view kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczny widok
  1. fantastic przymiotnik + view rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the hot shop there's a large bay window that gives me a fantastic view.

    Podobne kolokacje: