"Fantastic program" — Słownik kolokacji angielskich

Fantastic program kolokacja
Popularniejsza odmiana: fantastic program
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fantastyczny program
  1. fantastic przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There are a lot of great hotels that have fantastic programs for kids," he said.