"fantastic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fantastic przymiotnik

fantastic + rzeczownik
Kolokacji: 120
FANTASTIC resource • fantastic job • fantastic story • Fantastic price • fantastic program • ...
czasownik + fantastic
Kolokacji: 3
look fantastic • sound fantastic • feel fantastic
przysłówek + fantastic
Kolokacji: 6
most fantastic • absolutely fantastic • utterly fantastic • truly fantastic • pretty fantastic • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. most fantastic = najbardziej fantastyczny most fantastic
2. absolutely fantastic = całkowicie fantastyczny absolutely fantastic
fantastic + przyimek
Kolokacji: 3
fantastic in • fantastic for • fantastic with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.