"fantastic thing" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczna rzecz
  1. fantastic przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Outside, they grow up seeing so many fantastic things around them.

    Podobne kolokacje: