"Fantastic Story" — Słownik kolokacji angielskich

Fantastic Story kolokacja
Popularniejsza odmiana: fantastic story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fantastyczna Historia
  1. fantastic przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The more fantastic story you could come up with the better."

    Podobne kolokacje: