"fantastic shape" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic shape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczny kształt
  1. fantastic przymiotnik + shape rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was in fantastic shape and just three months away from competing against the best triathletes on the planet.

    Podobne kolokacje: